Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-10-30 21:05 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur Sverige styrs och om hur val i Sverige går till. Du kommer också att få lära dig mer om vilka politiska partier som finns i Sverige och vad de tycker i olika frågor.

Innehåll

Tid

Under höstterminen 2018.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om politik och val. Vi ska träna förmågorna:

 • reflektera över hur vårt samhälle formas, förändras och samverkar
 • granska lokala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • analysera samhällsstrukturer
 • uttrycka och argumentera i olika samhällsfrågor
 • söka information från olika källor och värdera deras trovärdighet och relevans
 • reflektera över olika beslutsprocesser i Sverige

Konkretiserade mål:

 • känna till hur en demokrati fungerar
 • kunna koppla ett demokratiskt beslutsfattande till hur det fungerar lokalt i elevråd och föreningar
 • känna till hur valet går till i Sverige
 • känna till vilka de största politiska partierna är
 • känna till demokratins historia och de politiska ideologierna
 • känna till hur politiken skiljer sig i någon aktuell politisk fråga som har betydelse för eleven
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag
 • kunna redogöra för vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • lära oss om demokrati och hur ett val går till
 • se filmer om demokrati och val
 • lära oss om demokratins historia
 • lära oss om de politiska ideologierna
 • ta reda på vad de olika politiska partierna tycker i skolfrågan
 • arbeta enskilt och i grupp
 • diskutera och ta ställning i olika politiska frågor
 • genomföra ett skolval
 • lära oss begreppen i politiken

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner om politik och politiska åsikter
 • känna till demokratin och de politiska partiernas historia
 • känna till hur ett val går till och hur man röstar
 • känna till begreppen rösträtt, demokrati, riksdag, regering, kommun, landsting
 • kunna ta reda på information från olika källor, ur böcker och på internet, och värdera deras tillförlitlighet
 • kunna samarbeta och redovisa inför klassen

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Dessutom gör eleven en egen utvärdering i slutet av arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: