Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Taluppfattning del 2 Bråk och procent Ht 2018 vecka 42 – 47

Skapad 2018-10-30 21:29 i Toråsskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
...

Innehåll

Förmågor

 

Metod

Begrepp

Problemlösning

Resonemang

Kommunikation

                                                                                            

Innehåll

·         Tal i bråkform

·         Jämföra bråk

·         Förlänga och förkorta bråk

·         Addition och subtraktion med bråk

·         Multiplikation med bråk

·         Division med bråk

·         Beräkna andelen i procentform, andelen = delen / det hela

·         Beräkna andelen vid förändring,

förändring i procent = förändringen / det ursprungliga

·         Beräkna det hela

·         Förändringsfaktor

·         Ränta

·         Procentenhet

·         Promille

 

 

Begrepp: bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, minsta gemensamma nämnare, förlängning, förkortning, faktorisera, decimalform, procent, procentform, andel, delen, det hela, förändringsfaktor, ränta, procentenhet, promille

 

 

Aritmetik: (Taluppfattning och tals användning)

Förstå och uttrycka tal i bråkform (ex. 1/4)

Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform samt förstå sambandet (ex. ¼=0,25=25%)

Använda samband mellan tal i decimalform, bråkform och blandad form (ex. 1,25= 5/4 = 1 ¼)

Uppskatta och jämföra olika tal i bråkform

(ex. ¼ och ½)

Räkna med tal i bråkform (lika nämnare) ex. 2/5 + 1/5

Räkna med tal i bråkform (olika nämnare) ex. 1/3 + 5/6

Beräkna andelen, delen och det hela

Använda procentuella samband för att lösa problem i vardagliga situationer

 

 

 

 

 

Arbetssätt

 

Vi har genomgångar och övningar som vi löser både enskilt som tillsammans. Vi genomför exittickets/helklassfrågor och repetitionsuppgifter för att få en bild av vad vi kan och behöver arbeta mer med. 

 

 

 

Bedömning

 

Din förmåga att kommunicera och resonera visas muntligt löpande under arbetsgången på lektionstid exempelvis då du ställer frågor eller diskuterar pågående uppgifter.

 

Du kommer att få exittickets alternativt använda ShowMe (digital miniwhiteboard) för snabbkontroll av dina kunskaper löpande under lektioner.

 

Vi kommer också att ha en uppgift kring lägenhetsköp och tillhörande beräkningar samt ett avslutande skriftligt prov.

 

 

 

Kunskapskraven för E

·         Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

·         Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

·         Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

·         Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.

·         Kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.

·         Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.

·         Kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

·         Bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

·         För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.

·         Bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

·         Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.

·         Använder matematiska uttrycksformer (t.ex. symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner) med viss anpassning till syfte och sammanhang.

·         För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument som till viss del för resonemangen framåt.

·         Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

·         För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: