Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering HT 2018, Dari/Farsi, vecka 45-51

Skapad 2018-10-31 04:07 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska lära dig att uttala och forma bokstäver.
 • Att läsa och skriva alla bokstäver.
 • Att läsa och skriva enkla ord och även enkla meningar.

 Undervisning och arbetsmetoder

 • Skriva ner bokstäver.
 •  Måla och rita till enkla ord.
 • Arbeta med uttal och läsriktning.
 • Använda digitala material. spel musik och film....

Eleven har uppnått målen när...

 • Du ska känna till alla bokstäver och kan läsa dem.
 • Du ska kunna uttala och skriva alla bokstäver.
 • Du ska kunna läsa enkla ord och meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: