Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering HT 2018, Dari/Farsi, vecka 45-51

Skapad 2018-10-31 04:22 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Konkretiserade mål för eleven

Elever kan läsa olika  texter i sitt modersmål och visa en bra läsförståelse.
Elever kan använda olika begrepp för att uttrycka åsikter och kunskaper.
Elever kan beskriva olika bilder med egna ord.
Elever kan diskutera det de har läst och ställa frågor till varandra.

 Undervisning och arbetsmetoder

 Vi kommer att läsa olika texter och skapa diskussion om det vi har läst.
Eleverna kommer att reflektera över sina åsikter och tankar samt koppla texter till sina egna upplevelse.
Vi kommer att arbeta med synonymer och motsatser för att öka elevernas ordförråd.

Vi  kommer att arbeta med digitala verktyg.

 Eleven har uppnått målen när...

Att kunna uttrycka sina känslor, åsikter och kunskaper med hjälp av olika ord och begrepp.

Han ska vara delaktig i klassens diskussion

Att kunna läsa och skriva olika texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: