Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2018-10-31 05:40 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundskola 8 – 0 Matematik
Undersöka och resonera kring begreppet sannolikhet Uttrycka sannolikhet i bråkform och procentform Utföra beräkningar av sannolikhet för en händelse och för flera oberoende händelser Uttrycka verkliga situationer matematiskt med sannolikhet Tolka och använda olika sorters diagram för att beskriva samband Resonera och argumentera kring missvisande statistik Undersöka och beskriva resultat från undersökningar i tabeller och diagram Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: