Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 5A, "De fyra räknesätten"

Skapad 2018-10-31 07:09 i Forssaängskolan Borlänge
Favorit 5a Kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
Kapitel 1, i det här avsnittet djupdyker vi i de fyra räknesätten.

Innehåll

Syfte

Läromedel

Favorit 5a finns i två olika versioner, Bas och Mera. Böckerna är uppdelade i lektioner, varje lektion har två grundsidor som alla ska göra, en "ÖVA" sida som eleverna gör om de hinner och en "PRÖVA" sida som är extra utmanande.

Lektionerna

De lektioner där vi räknar i boken inleds med en kort genomgång med konkret material eller på tavlan. Efter det räknar eleverna enskilt (Pröva sidorna får de samarbeta på om de vill).

Då och då får eleverna gå tillbaka och rätta föregående grundsidor som de gjort.

 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Vi avslutar varje kapitel med en diagnos där du får fundera på vad du kan och vad du behöver öva mer på. 

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Du tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller de fyra räknesätten.
- Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
- Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Du ska lära dig vad dessa begrepp betyder:

Summa, differens, produkt, kvot.

Metoder

Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och uppställning, i addition, subtraktion, multiplikation och division.

 

Resonemang

Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med de fyra räknesätten

Kommunikation

Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, du beskriver godtagbart dina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med de fyra räknesätten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: