Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering källkritik

Skapad 2018-10-31 07:56 i Sandbackaskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Introduktion till arbetsområdet källkritik. Här står det vad vi ska gå igenom under de kommande veckorna, vad du som elev kommer att bli bedömda på, vad målet är att du ska lära dig, och även vad syftet med arbetsområdet är. Detta är ett temaområde som kommer inkludera både ämnet svenska och samhällskunskap.

Innehåll

Uppgifter

 • Elevplanering källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Sh
Källkritik

Kunskapskrav, Svenska (Sv) & Samhällskunskap (Sh)

F
E
C
A
Sammanställa information (Sv)
Kunna söka, välja ut och sammanställa information
Kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då ENKLA resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller ENKLA beskrivningar, egna formuleringar och VISS användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då UTVECKLADE resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller UTVECKLADE beskrivningar, egna formuleringar och RELATIVT GOD användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller VÄLUTVECKLADE beskrivningar, egna formuleringar och GOD användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Instruktioner (Sv)
Kunna följa uppgiftsinstruktionen; att skriva en förklarande text med de olika delarna: rubrik, tydlig inledning, förklaring i tydliga steg & sammanfattande avslutning.
Kunna följa uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar I HUVUDSAK som en förklarande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Kunna följa uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar RELATIVT VÄL som en förklarande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Kunna följa uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar VÄL som en förklarande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Informationssökning (Sh)
Kunna söka information och värdera källornas användbarhet (Sh).
Kunna söka information om samhället och använder då olika källor på ett I HUVUDSAK väl fungerande sätt och för ENKLA resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kunna söka information om samhället och använder då olika källor på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt och för UTVECKLADE resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kunna söka information om samhället och använder då olika källor på ett VÄL fungerande sätt och för VÄLUTVECKLADE resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: