Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

John Bauer

Skapad 2018-10-31 07:56 i Heby skola F-6 Heby
Vi låter oss inspireras av illustratören John Bauers underbara sagomålningar. Vi njuter av hans verk. Vi undersöker hur de är målade, hur skapade han mystiken i dem och vad är det som gör dem så speciella. Vi skapar egna sagobilder med Bauertema. Vi läser även de välkända sagorna för att skrivna en egen saga till den bild vi målar.
Grundskola 3 Bild Svenska NO (år 1-3)
Vi låter oss inspireras av illustratören John Bauers underbara sagomålningar. Vi njuter av hans verk. Vi undersöker hur de är målade, hur skapade han mystiken i dem och vad är det som gör dem så speciella.

Vi skapar egna sagobilder med Bauertema.

Vi läser även de välkända sagorna för att skrivna en egen saga till den bild vi målar.

Innehåll

1. Vad står det i läroplanen?

 Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.2. Vad bedömer jag?

Jag kommer att bedöma;

- din förmåga att skapa en bild med en typisk Bauer-känsla

- din förmåga att använda olika tekniker

- din förmåga att resonera kring din bild och se likheter med Bauers bilder

- din förmåga att skriva en berättelse med Bauer-tema.

 

3. Vad ska vi göra?

Vi börjar med att se på en Power Point om John Bauers liv och hans konst.

Vi tittar på några av hans verk, vi studerar dem och ser hur han målade. Hur skapade han sin speciella spänning i sina bilder.

Vi läser sagor ur "Tomtar och troll" vi läser och tittar på sagofilmer för att låta oss inspireras.

Vi skapar därefter egna verk som är inspirerade av Bauer. Vi börjar med att svampa bakgrunden med akvarell för att sedan bygga på målningen med stubbar, skäggiga granar och skogsväsen.

Slutligen skriver vi en egen saga som även den är inspirerad av Bauer. Sagan ska förstärkas av bilden. Vi bearbetar texten med hjälp av varandra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
John Bauer

Skapa en Bauer-känsla i din bild
Kombinera text och bild
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Använda olika tekniker
Resonemang & koppling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Analysera bilder
Framställa bilder
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Skriva en passande saga till din bild
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Ny aspekt
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: