Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-10-31 08:17 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Hur lyser en lampa? Hur kan du märka av elektricitet? Varför ska vi vara extra försiktiga med åska och el? Detta är några av frågorna som vi kommer att få svar på i arbetet med elektricitet.

Innehåll

Mål

 

Vi kommer också att lära oss vad man använder elektricitet till, hur man kan märka elektricitet, vilka ämnen som leder elektriskt ström, varför lampor lyser och varför elektricitet och åska är farligt.

 

Arbetets innehåll

Vi kommer att

 • prata om vad elektricitet är, vad det används till och hur man kan märka av den
 • prata och diskutera säkerhet kring el
 • lära oss vilka material som leder/inte leder elektrisk ström
 • lära oss vad åska är och varför det är farligt
 • redovisa våra iakttagelser genom att skriva, rita och diskutera

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer de närmaste veckorna att jobba med elektricitet där vi kommer att:

 • läsa
 • diskutera
 • titta på film
 • göra experiment
 • redovisa experimenten skriftligt och muntligt

Centrala begrepp inom arbetsområdet

 • elektricitet 
 • statisk elektricitet
 • stöt
 • elektrisk ström
 • strömavbrott
 • ledningsförmåga
 • material
 • glödlampa
 • värme
 • glöda
 • batteri
 • pluspol
 • minuspol
 • stickkontakt
 • vägguttag
 • sladd

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan

 • genomföra experiment
 • dokumentera experimenten
 • jämföra ditt resultat med andras
 • delta i diskussioner
 • sortera material utifrån magnetism och ledningsförmåga

Här gör du kopplingar till kunskapskraven i läroplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Elektricitet

Fakta, begreppskunskap och samtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
begrepp
Jag känner till några begrepp inom området och visar det genom att para ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag har goda kunskaper om några begrepp inom området och visar det genom att jag kan förklara dessa.
Jag har goda kunskaper om flera begrepp inom området och visar det genom att jag kan förklara och använda några av dem muntligt och/eller skriftligt.
Kunna delta i samtal
Jag deltar i samtal och diskussioner.
Jag deltar aktivt i samtal och resonerar kring olika frågor inom området.
Jag deltar aktivt i samtal och resonerar kring olika frågor inom området. Jag använder flera begrepp inom området.

Undersökningar och dokumentering.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag undersöker och dokumenterar.
Jag deltar i undersökningar och dokumenterar undersökningarna.
Jag deltar aktivt i undersökningar och dokumenterar undersökningarna skriftligt med bild och/eller text så att min lärare förstår.
Jag deltar aktivt i undersökningar och dokumenterar undersökningarna skriftligt med bild och/eller text på ett tydligt sätt så att även någon som inte genomfört undersökningarna kan förstå.
Jämföra
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet gör eleven jämförelse mellan egna och andras resultat genom att jämföra minst två olika aspekter.

Material och materials egenskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortera material
Du kan beskriva vad saker är tillverkade av och kan ge exempel på något som kan leda elektrisk ström.
Du kan beskriva vad saker är tillverkade av och kan sortera dessa utifrån olika egenskaper gällande om det är magnetiskt eller inte samt om dess ledningsförmåga.
Du kan beskriva vad saker är tillverkade av och kan sortera dessa utifrån olika egenskaper gällande om det är magnetiskt eller inte samt om dess ledningsförmåga. Du kan dessutom förklara vad det innebär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: