Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyssna på valfritt sommarprat

Skapad 2018-10-31 08:23 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Uppgiften går ut på att lyssna på ett valfritt sommarprat och analysera detta. 


Under tiden som ni lyssnar så ska ni analysera talet utifrån den dramaturgiska modellen. Ta alltså en del i taget och skriv kortfattat om varje del. T.ex. Anslag = I inledningen på Pelle Svanslös sommarprat får man höra om att han kommer att prata om hans... 
osv...

Den dramaturgiska modellen
Anslag = Förväntningar väcks, huvudkonflikt anas, framåtrörelsen inleds.
Presentation = Fakta kring huvudkonflikten, sammanhangen kring huvudpersoner.
Fördjupning = Huvudpersoner och eventuella antagonister presenteras mer ingående (drivkrafter, svaga/starka sidor) konfliktens bakgrund utvecklas, sympati/avsky väcks.
Upptrappning = Tempot ökar, konflikter trappas upp.
Klimax = Konflikten/konflikterna avgörs, det utlovade anslaget infrias, presentationen och fördjupningen bekräftas, upptrappningen når sin kulmen.
Avrundning = Lugnet efter stormen, publiken får ta del av huvudpersonernas känslor – sorg eller triumf, ev. sidokonflikter reds ut, personliga relationer reds ut eller bryts.

Till dessa kan man också lägga till vändpunkter.

Matriser

Sv SvA
Lyssna på valfritt sommarprat

Kunskapskravet för E är ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan ej uppnå A-nivå på denna uppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: