Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP- Matematiska begrepp och uttrycksformer

Skapad 2018-10-31 08:33 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F
Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

Innehåll

 

 

Övergripande mål Lgr11:

Använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och vardagslivet.

Syfte
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska också utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

 

 Vad

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

 • .Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Del av helhet och del av antal.

 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

 

 Hur

 •  

 

 • Vi skapar inspirerande lek och lärmiljöer.

 • Lärande lek

 • Tillsammans och enskilt arbetar vi med olika matematiska uppdrag både praktiskt och teoretiskt

 • Genom olika projektarbete

 • Vi för matematiska resonemang, använder rätta begrepp, och reflekterar tillsammans med barnen bl.a. genom mattesagor, diagram.

 • Vi synliggör matematiken i vardagsresonemang.

 • Barnen sorterar, bygger och laborerar.

 • Arbetar i Mattebok

 • Använder Digitala verktyg 

 • Vi spelar spel

 

Dokumentation

 •  

 

 • Vi synliggör barnens arbete i våra rum, pedagogisk dokumentation.

 • Vi skriver veckobrev där vi berättar om verksamheten.

 • Instagram.

 • Vi/barnen fotograferar och reflekterar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: