Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Teknik

Skapad 2018-10-31 08:36 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Vattnetskretslopp

Tidsperiod: 4 veckor

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stenen

Barnens ålder: 3-5

År och datum:: 2018 10/29

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Vattnetskretslopp och hur viktigt vattnet är.

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

Utvecklar intresse för naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Att ta tillvara på resurser vi redan har samt få förståelse för vattnets viktighet i vår tillvaro och för vårt liv.

 

Utvecklar intresse för naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-

Vi kommer att göra eget papper där vi kommer använda oss av de papper vi lämnat i vår insamling. Vi kommer prata om att vi använder mycket vatten, och leta fram en film om hur papper blir till på pappersbruket.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

Barnen är med i hela processen och blir lyssnade på samt att vi tar tillvara på deras förkunskaper och försöker svara på de frågor som kommer.Planeringen upprättad av:

 

Veronica, Malin, Anki

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Uppgifter

  • Veckorefelktion v.45

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: