Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra årskurs 1-3 Skånhällaskolan

Skapad 2018-10-31 08:45 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Matematik
Vi ska träna på att uttrycka olika talföljder och geometriska mönster. Vi ska träna på att lösa öppna utsagor samt få utföra enkel programmering.

Innehåll

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • använda det matematiska språket och se samband mellan olika begrepp
 • välja och använda olika metoder för att beräkna och lösa uppgifter
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt
 • diskutera matematik

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • likhetstecknets betydelse samt kunna göra enkla beräkningar där termer saknas.
 • göra enkla geometriska mönster samt beskriva dessa.
 • göra enkla mönster i talföljd samt förklara detta ex 3-skutt.  
 • enkel programmering ex  Beebots och förstå den stegvisa instruktion du ger den.

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring matematiska begrepp och metoder. Man tränar i boken men även i grupp under olika aktiviteter eller problemlösningssituationer.

 

Bedömning 

Vi tittar på hur du arbetar under lektioner, hur aktiv du är och om du försöker lösa uppgifter som vi arbetar med. Vi gör också en diagnos efter avslutat område för att se att du har förstått.

 

 

Matriser

Ma
Matris Algebra årskurs 1-3

Jag...

>>>>>
>>>>>
>>>>>
löser enkla matematiska problem
 • Ma  E 6
Jag prövar själv en stund men ger upp ibland.
Jag prövar gärna mer än ett sätt innan jag kanske väljer att arbeta med någon annan eller få lite hjälp.
Jag vill gärna lösa problemet själv först genom att testa olika sätt.
resonerar
Jag kan berätta och rita hur jag tänkt.
Jag kan berätta, rita och visa med symboler.
Jag kan berätta, rita, visa med symboler, använda tabeller och grafer när jag förklarar.
beskriver hur jag gör
 • Ma  E 6
Jag kan ibland visa ganska tydligt hur jag gör.
Jag kan ofta visa tydligt hur jag gör.
Jag är nästan alltid tydlig när jag beskriver hur jag gör.
funderar över om resultatet är rimligt.
Jag försöker och kan ibland motivera om svaren är rimliga.
Jag har ofta koll på om ett svar är rimligt eller inte.
Jag har bra koll på rimligheten när jag löser uppgifter.
använder metoden huvudräkning
 • Ma  E 6
Jag försöker räkna ut med hjälp av huvudräkning.
Jag räknar ofta rätt när jag huvudräknar.
Jag behärskar huvudräkning på ett bra sätt.
förstår vissa begrepp
 • Ma  E 6
likhetstecknet? programmering? kod? talföljd? mönster? öppen utsaga? symbol? Jag förstår några.
likhetstecknet? programmering? kod? talföljd? mönster? öppen utsaga? symbol? Jag förstår de flesta.
likhetstecknet? programmering? kod? talföljd? mönster? öppen utsaga? symbol? Jag förstår alla.
Kan se samband i olika mönster
Jag tycker det är svårt
Jag tycker det är ganska svårt
Jag kan se samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: