Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3 ht 18

Skapad 2018-10-31 08:51 i Ekenäs skolan Stenungsund
Ett arbete med temat forntiden från stenåldern till järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Nu kommer du att få bekanta dig med stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt. Klä dig varmt för nu reser vi tillbaka till 20 000 år f.Kr och vår senaste istid.

Innehåll

Mål

 • Stimulera nyfikenhet, intesse och engagemang för våra förfäder.
 • Utveckla kunskaper över hur människor levt under olika tidsperioder.
 • Kunna göra jämförelser kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.

 

Så här gör vi:

 • Läser faktatexter tillsammans och i grupp.
 • Skriver faktatexter med egna ord.
 • Samtalar, reflekterar och jämför över hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • Ser på filmer.
 • Skapar bilduppgifter, med olika tekniker, som tillhör ämnet.
 • Bygga en stenåldersby.
 • Bygga en gravkammare.

 

Detta kommer att bedömas:

 • Förmågan att ta till dig kunskaper och använda dessa.

Du ska kunna:
*
placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning.
* berätta om några spår i naturen från forntiden.
* reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
* förklara begreppen: stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid, framtid, fornlämningar, fynd, tidslinje, f.Kr, och e.Kr.
* beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar.
* framställa bilder som passar till temat.
* skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår.
* vara delaktig i samtal i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: