Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designuppgift teknik - Mobiltelefonen

Skapad 2018-10-31 09:03 i Söderskolan Falkenberg
Designuppgift mobiltelefonen teknik
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vilka egenskaper behöver en mobiltelefon ha? Och hur skulle du vilja att din telefon skulle se ut? Nu får du chansen att designa din egen telefon så att den har de funktioner du tycker är viktigast samtidigt som den får plats i fickan.

Innehåll

Designuppgift - Mobiltelefon

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I kursplanen för teknik finns följande förmågor beskrivna under ämnets syfte

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

Kunskapskrav

 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll:

 

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Uppgift:

Första delen av uppgiften blir att skriva ca ½ A4 om telefonens historia.

Uppgiften är att ta fram en mobiltelefon som endast innehåller 5 av de funktioner som finns i dagens mobiltelefoner.

Du skall också lägga till en funktion som inte finns idag som gör din mobiltelefon unik. Mobiltelefonen behöver ett namn och en logga som gör att man känner igen just din mobil.

När arbetet är avslutat kommer du att presentera din mobiltelefon (med hjälp av din poster) för resten av klassen ca 1-2 min.

Detta skall ditt arbete innehålla:

 • Ca en halv sida med historia kring telefonen

 • En presentation av din mobiltelefon med logga, namn (ej något kränkande eller opassande) och vilka funktioner som den har i form av en poster eller flyer i pages.

Postern skall innehålla:

 • Ditt namn

 • Namn på mobilen

 • Logga

 • Funktioner

 • Unik funktion

 • Bild eller ritning

 • Mått på mobilen

 

 • Du skall svara på följande frågor i ditt arbete:

 • Motivering till varför du valt de 5 funktionerna som du valt

 • Motivering till vad din nya funktion på mobilen tillför samhället och vilken behov som finns för just denna funktion

 • Vilken målgrupp (unga, gamla, tjejer, killar, personer med mycket pengar, personer med lite pengar osv) är din mobiltelefon främst gjord för?

 • För och nackdelar med den storlek på mobil som du valt

 • Motivera om du tror att detta är en funktion som kommer att komma framöver och i så fall varför/varför inte.

 • Hur tror du att mobiltelefonin kommer att utvecklas de kommande 10 åren?

 • Vilka för och nackdelar ser du med mobiltelefonen idag?

Förslag på länkar mobilens historia:

https://digilär.se/inloggad/teknik-gr-sen/teknik/fran-roksignal-till-internet-information/kapitel/fran-roksignaler-till-internet?search=telefon

https://digilär.se/inloggad/so-laromedel/so-biblioteket/grundlaggande-textavsnitt/kommunikationernas-historia/telegrafi-och-telefoni-?search=telefon

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/kommunikation-och-media/telefonen/

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/telefon/telefonens-historia

https://popularhistoria.se/teknik/uppfinningar/mobiltelefonens-historia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: