Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP -Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapad 2018-10-31 09:04 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat sin förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll


Syfte
Undervisningen ska bidra till att främja elevernas fantasi, kreativitet, leklust och förmåga att lära tillsammans med andra. Estetiska uttrycksformer och kreativa processer handlar om att kommunicera på olika sätt med hjälp av drama, dans, musik, film, bild och form.

 

Vad

  • Eleverna ska få möjlighet att samtala om och reflektera över sitt eget och andras skapande.
  • Eleverna ska få möta en bredd av skapande och därmed ges möjlighet att utveckla olika sätt att uttrycka sig på.
  • Eleverna ska få möta skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  • Eleverna ska få tolka, samtala, diskutera och reflektera innehåll och budskap i både sin egna och andras olika estetiska uttryck.
  • Eleverna får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, sina känslor och upplevelser med hjälp av drama, dans, musik, bild och form.
  • Eleverna utvecklar kunskaper och en tilltro till sin förmåga att använda digitala verktyg i sitt skapande.

 

Hur:

Projektarbete
Uteateljé

Lärmiljöer, tex Dunkerskulturhus, skogen

Material - olika tekniker

Äventyr

Drama, dramaövningar

Dans och musik

Digitala verktyg

EPA-metoden och andra samtal i mindre och större grupp.

Reflektion

 

Walk And Talk.

 

 

 

Skapande

Bild, olika tekniker.

Musik; lyssna på olika sorters musik, röra sig till, sjunga, samtala kring olika sångtexter.

Drama. Värderingsövningar, drama, teater

Dans

Film

 

Digitala verktyg

 

Innehåll och budskap i estetiska uttryck

Samtal om estetiska uttryck.

Musik, teater och medier.

 

Samtal, diskussion och reflektion kring sitt skapande, material och teknik.

 

Digitala verktyg för att framställa av olika estetiska uttryck

Appar 

Foto, film

 

Källkritik

 

 

Dokumentation:

Vi synliggör barnens arbete i våra rum genom pedagogisk dokumentation.

Vi skriver veckobrev.

Vi/barnen fotograferar och reflekterar.

 

Instagram.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: