Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Proyecto en español

Skapad 2018-10-31 09:34 i Bohusskolan Ale
Grundskola F
Denna uppgift är tredelad, två delar som du ska göra tillsammans med en eller två andra kamrater och en individuell del.

Innehåll

 

La familia, la casa y el día

Ni ska arbeta med en uppgift där ni ska hitta på en familj, beskriva den, hitta på var familjen bor och beskriva deras boende. Den sista delen av uppgiften är att beskriva en dag i familjens liv. Tänk på att inte slå upp hela meningar, utan använd den spanska som ni kan och slå upp enstaka ord!

 

Parte 1: Uppgift i par/grupp

1.      Hitta på en familj med minst tre familjemedlemmar.

2.      Beskriv medlemmarna. Ha med:

-         utseende

-         personlighet

-         yrke/-n

-         fritidssysselsättningar

-         övrig information som kan vara intressant, t.ex. husdjur, varifrån de kommer etc.

 

Gör en mindmap/punktlista för att försäkra er om att ni får med all information som ni behöver. Skriv er beskrivning av familjen i en löpande text och använd minst fyra sambandsord. Här är en lista med förslag på sådana:

 

Y

Pero

Que

Porque

Por eso

También

Además

Aunque

Después

Luego

Como

Por una parte/por otra parte

 

 

Här är en lista på yrken som era familjemedlemmar skulle kunna ha:

 

El/la abogad@ – advokaten

El actor/la actriz – skådespelaren

El arqueólogo – arkeologen

El/la artista – artisten

El/la camarer@ - servitören/servitrisen

El/la dentista – tandläkaren

El/la jefe – chefen

El/la médic@ - läkaren

El/la modelo - modellen

El/la peluquer@ - frisören

El/la periodista – journalisten

El/la piloto – piloten

El político – politikern

El profesor/la profesora – läraren

El/la sastre – skräddaren

El/la taxista – taxichauffören

El desempleado - arbetslös

 

Parte 2: Uppgift i par/grupp

 

1.      Hitta på hur familjen bor. Ta hjälp av frågorna nedan när ni skriver er text:

 

 

 

-         ¿Dónde está la casa? (País, ciudad/campo)

 

-         ¿Qué hay cerca de la casa? (Beskriv miljön. T.ex. hav, sjö, berg, skog, strand, hus, affärer...)

 

-         ¿Cómo es la casa? (stort/litet, färg, antal våningar, trädgård, pool… )

 

 

 

2.      Beskriv ett av rummen i huset mer utförligt med möbler, adjektiv och prepositioner/lägesord.

 

 

 

Här är en lista med prepositioner/lägesord att använda:

 

Delante de

Framför

Detrás de

Bakom

Debajo de

Under

Encima de

Över

En

På/I

Al lado de

Bredvid

Entre

Mellan

Enfrente de

Mittemot

A la derecha de

Till höger om

A la izquierda de

Till vänster om

En el centro de

I mitten av

 

 

 

Parte 3: Individuell uppgift

 

Berätta om två av familjemedlemmarnas vardag, vad de gör under en dag (eller några dagar).

 

 

 

·        Nivå1: Du använder endast presens i din text. Du har med några klockslag och ord som beskriver när aktiviteter görs, t.ex. uttryck för ”på morgonen” och ”på kvällen”. Du använder få sambandsord.

 

·        Nivå 2: Du använder presens och eventuellt futurum. Du har med några klockslag och ord som beskriver när aktiviteter görs, t.ex. uttryck för ”på morgonen” och ”på kvällen”. Du använder flera sambandsord.

 

·        Nivå 3: Du använder presens, måste och futurum på ett naturligt sätt. Du har med klockslag och ord som beskriver när aktiviteter görs, t.ex. uttryck för ”på morgonen” och ”på kvällen”. Du har med sambandsord för att sätta samman meningar och skriva varierade meningar som flyter på bra.

 

Uppgifter

  • Parte 1: La familia

  • Parte 2: La casa

  • Parte 3: El día

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: