Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1 vt-18 material och föremåls egenskaper, sortering och återvinning

Skapad 2018-10-31 09:41 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med material och föremåls egenskaper och hur de kan återvinnas. Vad flyter eller sjunker? Vi ska undersöka hur man kan sortera materialen, dess egenskaper samt hur vi att hjälpa till med hållbar utveckling inom området källsortering.

Innehåll

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

 • praktiskt undersöka 
 • ställa frågor
 • använda begrepp 
 • använda kunskaper i fysik och biologi för att kunna ta ställning i frågor som rör energi, hälsa, miljö, samhälle och ekologisk hållbarhet,

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

 • materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • att undersöka och dokumentera och diskutera hypoteser.

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att:

 • diskutera kring, beskriva och undersöka olika material utifrån egenskaperna utseende, magnetism, flyter/sjunker och ledningsförmåga.
 • sortera och gruppera saker av olika material. 
 • samtala och diskutera kring användningen av olika material och hur de kan källsorteras.
 • öva oss på att använda rätt ord och begrepp.
 • arbeta i smågrupper och helklass.
 • läsa faktatexter och se på filmer.

Bedömning (kunskapskrav)

 • Du ska praktiskt få visa vad du har lärt dig om olika material och hur det ska sorteras. Detta gör du genom att vi tar några sopor, går till återvinningen på skolan och så får du fundera på vad som ska slängas vart. Detta görs i liten grupp.
 • Jag kommer även att titta på din delaktighet under lektionerna och hur aktiv du är under våra diskussioner och enkla experiment. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: