Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-10-31 09:42 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Vikingarna är kanske mest kända som brutala rövare. Det finns många bilder och berättelser som handlar om hur de reste runt i världen och skrämde livet ur folk med sina hornprydda hjälmar. Detta är inte den sanna historien om vikingarna.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: 

 • Filmer
 • Museum
 • Gruppuppgift
 • Läsa med tillhörande uppgifter
 • Hitta spår i närområdet
 • Skriva egna texter 

v. 45 Forntiden

v. 46  Introduktion & historiebruk, Källor

v. 47 Gården

v. 48 Resorna

v. 49 Resorna

v. 50 Asatron

v. 51 Asatron & avslut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orsaker, Händelser och konsekvenser
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Re  E 6
Du kan berätta om en händelse under vikingatiden och berätta om orsaken och konsekvensen till händelsen t.ex. slaget vid Lindisfarne år 793.
Du kan berätta om flera händelser under vikingatiden och berätta om orsaken och konsekvensen till händelsen t.ex. slaget vid Lindisfarne år 793.
Du kan berätta om många händelser under vikingatiden och berätta om orsaken och konsekvensen till händelsen t.ex. slaget vid Lindisfarne år 793.
Resorna
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Titta på kartan och se vilka stora områden vikingarna färdades i. Det är länge sedan och det är konstigt att de tog sig så långt med den tidens skepp.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vikingarnas färder och handel.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vikingarnas färder och handel.
Spår & källor
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Gravar, runstenar och andra fynd berättar om vikingatiden. Nämn ett exempel på hur vikingarna framställs i vår tid.
Du känner till några saker om vikingatiden samt några fynd om hur man levde då. Nämn flera exempel på hur vikingarna framställs i vår tid.
Du känner till många saker om vikingatiden samt flera fynd om hur man levde då. Nämn många exempel på hur vikingarna framställs i vår tid.
Fornskandinavisk & samisk religion
 • Re  E 6
Du kan nämna en fornnordisk gud och berättelse och minst ett spår från den guden i dagens samhälle. Jämför guden med samisk religion.
Du kan nämna flera fornnordiska gudar och berättelser och vilka spår de har satt i dagens samhälle. Du jämför gudarna med samisk religion.
Du kan nämna flera fornnordiska gudar och berättelser och vilka spår de har satt i dagens samhälle. Du jämför gudarna med samisk religion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: