Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2018-10-31 09:45 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med decimaltal och de 4 räknesätten: Addition, subtraktion, multiplikation och division med decimaltal.

Innehåll

 

Mål:

Efter avslutat kapitel ska du:

 • Kunna använda de 4 räknesätten med decimaltal

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta i boken.

Övningsspel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: