Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering år 5

Skapad 2018-10-31 09:46 i Heby skola F-6 Heby
Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med programmering.
Grundskola 5 Teknik
Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med programmering. Utifrån programserien Programmera Mera så tittar vi närmre på grunderna i programmering.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna tränar på att använda olika tekniker för att lösa problem, praktiska, teoretiska och på Ipads.

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer ske i samband med det löpande arbetet.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får tillfälle att träna på programmering. Vi kommer att arbeta med ord och begrepp, få en enkel inblick i vad programmeringsspråk är, arbeta praktiskt med  buggar, loopar och olika typer av appar och program. Uppgifterna kommer att variera allt ifrån att lösa färdiga banor, leta buggar i koder  till att själva konstruera uppgifter, enskilt och i grupp.

Eleverna kommer även att arbeta med Lightbot.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: