Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

#talasomTED

Skapad 2018-10-31 09:49 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Det här är ett arbete om konsten att tala - #talasomTED Under ett antal veckor ska eleverna förbereda, skriva och muntligt presentera ett tal eller en microföreläsning (ca. 1,5-3 minuter). Ämnet är "LikaOlika" – målet är att beröra lyssnaren.

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här?

Genom det här arbetet ska du ges förutsättningar att utveckla ditt tal­ och skriftspråk så att du får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att du genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur du formulerar dina egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Du ska också även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

 

När du är klar ska du ...

Ha en inspelad presentation på dig själv där du gör ett tal eller en microföreläsning. Talet kommer (för de som vill) att visas för skolan, de elever som väljer att visa sitt tal kommer vara med och tävla om ett pris på nobeldagen (10 december). 

 

Förmågor du kommer att träna

Många olika förmågor kommer att tränas genom det här arbetet: 

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

• Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Så här visar du vad du lärt dig

Arbetet kommer att redovisas efter varje delmoment där jag kollar att du är redo att gå vidare till nästa delmoment. Slutprodukten kommer bli en summativ bedömning där resultatet av ditt tal kommer att bedömas. Men vägen till talet är minst lika viktigt! 

 

*Det här kommer du att göra

Arbetet är uppdelat i fyra delar

DEL 1:
Först en ”taldusch” där vi tittar på olika tal, analyserar och diskuterar innehåll och presentation. Vi talar om olika ämnen. Eleven reflekterar, väljer ämne och gör en tankekarta.

- Att välja ämne

- Introduktion

DEL 2:
Sedan skriver eleverna själva talet med hjälp av sin tankekarta och en skrivinstruktion uppdelad på fyra ”pusselbitar”. Kontinuerlig presentation av varje pusselbit.

- Inledning (pusselbit 1)

- Din historia (pusselbit 2)

- Patos (pusselbit 3)

- Punch line (pusselbit 4)

DEL 3:
Avslutningsvis lite finputs och pynt och mycket övning. Att kunna använda olika talarstrategier och att hålla talet för så många som möjligt.

- Finputs och pynt och öva!

DEL 4:
Presentation. Förberedelser och genomförande.

- Checklista

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: