Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Petter och hans fyra getter

Skapad 2018-10-31 09:50 i von Bahrs skola Uppsala
Temaarbete kring Petter och hans fyra getter.
Grundskola F
Med sagan Petter och hans fyra getter vill vi väcka nyfikenhet och en lust till fortsatt lärande.

Innehåll

Förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla:

 • Urskilja hur en berättelse är uppbyggd (hinderschema).
 • Kunna skapa egna berättelser.
 • Urskilja vad en fakta text är.
 • Stärka elevens självkänsla och självförtroende genom drama/rollek. 

Dokumentation

Temaarbetet kommer dokumenteras i UNIKUM och på en processvägg utanför klassrummet. Syftet med dokumentation är att synliggöra arbetet för elever och vuxna samt skapa möjlighet för reflektion. 

Arbetsgång

Inledning

Temat inleds med att eleverna får lyssna på sagan Petter och han fyra getter. Efter att eleverna lyssnat på sagan diskuteras innehållet och syfte och mål med arbetet presenteras. 

Temaarbetet

 • Arbetet startas med att bokens innehåll och illustrationer bearbetas tillsammans.
 • Eleverna ska få bearbeta texten i små grupper och illustrera vad berättelsen säger. 
 • Analysera texten utifrån hinderschemat. 
 • Skapa figurera i olika material, t ex lera och toarullar. 
 • Dramatisera sagan och skapa rekvisita. I sammanband med detta arbetar vi med gruppstärkande dramalekar. 
 • Fakta om getter. 
 • Skriva en alternativ lösning på berättelsen. 

Avslut

Temat avslutas med att eleverna får presentera de dem gjort för en annan klass. Arbetet kommer att utvärderas tillsammans med eleverna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: