👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämför de Abrahamitiska Religionerna åk 7

Skapad 2018-10-31 09:52 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Religionskunskap
De Abrahamitiska religionerna - vad har Judendom, Kristendom och Islam gemensamt? Vad skiljer dem åt?

Innehåll

Vi lär oss om de tre världsreligionerna Judendom, Kristendom och Islam. Vad har de gemensamt? Vad skiljer dem åt?

Uppgifter

  • inför Prov Judendom, Kristendom och Islam

Matriser

Re
Religionskunskap åk 7

Rubrik 1

Faktakunskaper, Jämförelse mellan religioner, samhällets påverkan på religion, religionens påverkan på samhället
E
C
A
Faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämförelse mellan religioner
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samhällets påverkan på religionen och vice versa
Eleven kan beskriva hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan beskriva hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan beskriva hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.