Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2018-10-31 09:53 i Rävlanda skola Härryda
I detta avsnitt går vi igenom hur människan kommunicerar med varandra och hur tekniska kommunikationehjälpmedel fungerar. Vi kommer även att gå igenom hur det går till att kommersialisera en teknisk innovation.
Grundskola 4 Teknik
I detta avsnitt kommer du att få veta hur människan har kommunicerat genom tiderna och vilka hjälpmedel som har använts. Vi kommer att titta närmare på hur en uppfinning blir till. Vi kommer även att göra enklare konstruktioner.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • utveckla en förståelse för hur människan har kommunicerat genom tiderna.
 • genomföra konstruktionsuppgifter.
 • utveckla din förmåga att dokumentera.
 • utveckla din förmåga att använda ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • utveckla kunskap om hur några konstruktioner utvecklats och förändrats över tid.

Så här kommer du att arbeta:

Du kommer att se på filmer och delta i diskussioner i klassrummet. Ni kommer parvis att få konstruera burktelefoner. Du kommer att arbeta med arbetsblad samt dokumentera ditt arbete i ditt teknikhäfte.

Vi kommer bedöma hur (på vilket sätt) du:

 • deltar i gemensamma diskussioner.
 • arbetar med konstruktionsuppgiften.
 • dokumenterar i samband med konstruktionsuppgiften och arbetsbladen. 
 • kan förmedla fakta om hur människan har kommunicerat genom tiderna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: