Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete Den hemliga kompisen

Skapad 2018-10-31 09:54 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Samhällskunskap
En dag när eleverna kommer in i klassrummet ligger det ett brev och väntar på dem. Brevet är från en hemlig kompis som behöver tips och råd kring olika saker som hänt i dennes skola. Eleverna svarar den hemliga kompisen och varje vecka får de ett nytt brev.

Innehåll

Så här kommer vi arbeta:

 • Högläsning av brevet.
 • Diskussion utifrån diskussionsfrågor
 • Vi skriver ett gemensamt svar  på projektorn eller tavlan.
 • Brevet lämnas i skogen och vi väntar spänt på ett svar. 

Brevet som eleverna får av den hemliga kompisen skriver läraren utifrån vad som är aktuellt i elevgruppen. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -

Matriser

Sh
Värdegrundsarbete Den hemliga kompisen

Rubrik 1

Nivå 1
Du kan lyssna vid högläsning
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: