Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omvärden genom berättande

Skapad 2018-10-31 09:54 i Väpnarens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Under läsåret 18/19 kommer vi utforska omvärlden och berättande tillsammans med barnen. Vi utgår ifrån barnens intresse för att berätta om sin familj och vardag för varandra och oss pedagoger.

Innehåll

 

Bakgrund och syfte

Barnen har under vt18 samt vidare under ht18 visat stort intresse för rollekar och berättande. De visar mer och mer intresse för att lyssna på böcker och att själva bläddra i böcker. Många visar intresse för skriftspråket. De visar stort intresse för hemmet och familjer. Ett samtalsämne som dyker upp i många olika situationer (mat, lek, påklädning).

Barnens berättelser ser ut på olika sätt. En del gör teater, en del ritar och berättar och många har mycket att berätta om på lunchen. Barnen berättar mycket i sina lekar och rollerna speglar ofta deras vardag. Barnen berättar både upplevda saker samt påhittade berättelser.

Berättande och läsning är viktigt för barnens språkutveckling och ger även bra möjligheter att jobba vidare med normer och världen. 

 

Målkriterier

 

·       Varje barn får möjlighet att utforska skriftspråket

 

·       Varje barn från möjlighet att utvecklas i det talade språket samt i sitt berättande

 

·       Varje barn får möjlighet att berätta med hjälp av olika material (t.ex. penna och papper eller appar)

 

·       Varje barn får möjlighet att uttrycka sig genom rörelse

 

·       Varje barn får möjlighet att konstruera med hjälp av olika material

 

·       Varje barn får möjlighet att se olika familjer

 

·       Varje barn får möjlighet att se olika sätt att bo och leva

 

·       Varje barn får möjlighet att ta del av varandras tankar och åsikter

 

 

 

Arbetssätt

 

·       Vi skapar mindre grupper för att kunna se varje barn

 

·       Vi lyssnar och hör på alla barn

 

·       Vi tar tillvara på vad barnen visar intresse för

 

·       Vi ger barnen möjlighet att berätta på olika sätt, inte bara verbalt

 

·       Vi möter barnens berättande på deras nivå

 

·       Vi läser böcker och sjunger sånger

 

·       Vi har dokumentation tillgänglig för barnen så att de kan reflektera över sitt lärande

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: