Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt

Skapad 2018-10-31 09:59 i Friskolan Asken Grundskolor
Vi kommer att arbeta med arbetsområdet lag och rätt
Grundskola 7 Samhällskunskap
Arbetsområdet lag och rätt handlar om rättssystemet i Sverige och principerna för rättssäkerhet. När man blir 15 år blir man straffmyndig. Från den åldern är man rättsligt ansvarig för sina handlingar. Det betyder att samhället ställer krav på att man ska känna till de svenska lagarna.

Innehåll

Lärarens mål:

Du ska efter arbetsområdet ha kunskap om:

 • Vad händer om ett brott begås.
 • Hur går en rättegång till?
 • Hur brottsligheten ser ut i samhället.
 • Vilka påföljder finns?
 • Sveriges domstolar
 • Sveriges lagar

Hur ska vi arbeta?

Lektionerna kommer att innehålla

 • Genomgångar 
 • Läsning av texten Lag och Rätt i läroboken.
 • Diskussioner i grupp och helklass
 • Titta på filmklipp
 • Ord och begreppsförståelse 
 • Dramatisera en rättegång

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

I detta arbetsområde kommer du visa dina kunskaper genom att:

 • Muntligt delta i samtal och diskussioner i grupp och i helklass.
 • Delta i en dramatisering av en rättegång.
 • Svara på frågor i läroboken.
 • Visa dina kunskaper i ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap Lag & Rätt

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Individer och gemenskap
Eleven undersöker hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Rättigheter och rättskipning
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: