👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa åk 4 HT18

Skapad 2018-10-31 10:04 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Gustav Vasa
Grundskola 4 Historia
Vem var Gustav Vasa? Hur förändrades Sverige när Gustav Vasa blev kung? Det är frågor ni kommer få svar på under vårt arbete om Gustav Vasa.

Innehåll

Pedagogik

Undervisningen kommer variera mellan korta "föreläsningar" och självstudier. Vi kommer arbeta med Gustav Vasa och reformationen under fem veckor. 


Vi kommer:

 • läsa texter 
 • titta på avsnitt kring tidsepoken.
 • arbeta med ett kompendium.
 • Grej of the day. 
 • samtal

Bedömning

Ni kommer bedömas utifrån ett gruppsamtal kring vem Gustav Vasa var och hur Sverige förändrades när han blev kun.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Lärandematris Gustav Vasa och Reformationen.

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
Tidsperioder
Visar kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder som är...
 • Hi  E 6
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för vasatiden i Sverige. Grundläggande
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för vasatiden i Sverige.
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för vasatiden i Sverige.
Spår av medeltiden
Tolkar och visar på spår av historien i vår tid.
 • Hi  E 6
Känner till att det finns spår av vasatiden i dagens samhälle och kan ge ETT exempel. Enkla
Känner till att det finns spår av vasatiden i dagens samhälle och kan ge FLERA exempel. Utvecklade
Känner till att det finns spår av vasatiden i dagens samhälle och kan ge exempel på FLERA OLIKA typer av spår. Välutvecklade
Reformationen
 • Hi  E 6
Känner till vem Martin Luther var och kan förklara vad reformationen var. Kan ge ETT exempel på hur Sverige förändrades. Enkla
Känner till vem Martin Luther var och kan förklara vad reformationen var. Kan ge TVÅ exempel Sverige förändrades. Utvecklade
Känner till vem Martin Luther var och kan förklara vad reformationen var. Kan ge FLERA exempel på hur Sverige förändrades. Välutvecklade