Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 Unidad 2 (v.2-v.10)

Skapad 2018-10-31 10:04 i Östra grundskolan Huddinge
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig att berätta mer om dig själv och din familj, beskriva hur folk ser ut och vad de har på sig samt fakta om Andalusien. Följ gruppens Classroom för uppgifter och länkar.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig att berätta mer om dig själv och din familj, beskriva hur folk ser ut och vad de har på sig samt fakta om Andalusien. Följ gruppens Classroom för uppgifter och länkar.

Innehåll

Planering Unidad 2 Gracias 7

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig


Att lära sig att:

berätta om sig själv och sin familj, beskriva hur folk ser ut och vad de har på sig

samt att lära sig om Andalusien

tala spanska


skriva spanska


läsa och förstå spanska


lyssna och förstå spanska


att jämföra livet i Andalusien med våra egna livUnidad 2 Gracias 7

 

kapitel 5:

 

berätta om dig själv och din familj

 

använda singular av AR-verb

 

kapitel 6:

 

Använda uttryck som till vänster, i mitten och till höger

 

använda un, una, el och la

 

räkna till 99

 

säga olika färger

 

kapitel 7:

 

säga namn på kläder

 

böja adjektiv i singular

 

kapitel 8:

 

beskriva personers utseende och kläder

 

använda los och las

 

böja adjektiv i plural


-Lyssna, läsa och lära oss att förstå språket i kapitel 5-8 Gracias 7

-lära oss nya ord och uttryck

-öva på att räkna 1-99


-språkövningar i övningsboken kapitel 5-8 och gracias.nu(lyssna, läsa, skriva och tala)


-läsa texter och titta på filmer om Andalusien och diskutera innehållet


-genomgångar av grammatikmoment

 

AR-verb

 

Artiklar

 

Adjektiv


-Extra Träna med Más textos i slutet av boken om du hinner klart med bastexterna

Aktivt arbete under lektionerna


minitest på gracias .nu kapitel 5-8


Bedömningsuppgifter

 • hörförståelse

 • läsförståelse

 • ord och grammatiktest

 • skrivövning

 • muntlig testInför provvecka kap 5-8

 

Mål

Var hittar du informationen

Träna på

Kryssa i rutan när du känner att du kan målet

kunna berätta/skriva om dig själv, din familj och andra

kap 5

Textboken s. 24-25

övningar i övningsboken kap 5 + digitala övningar i

gracias.nu

 

Kunna alla former av ar-verb

Textboken

Minigrammatik s. 95

övningar 7-9  i övningsboken kap 5 + digitala övningar i

gracias.nu

 

Att kunna räkneorden 1-99 samt namnen på flera färger

kap 6

Textboken s. 26-27

läs igenom och testa gärna de olika metoder vi har använt i klassrummet för att lära oss nya ord.

 

Att kunna tala om var något är, till vänster/höger osv.

kap 6

Textboken s. 26-27

övningar 1, 2 och 9 i övningsboken kap 6 + digitala övningar i

gracias.nu

 

kunna använda artiklarna, un/una, el/la, los/las

kap 6

Textboken s. 26-27

övningar 3, 4 och 5 i övningsboken kap 6 + digitala övningar i

gracias.nu

 

kunna berätta/skriva om vad du har på dig och vad andra har på sig

kap 7

Textboken s. 28-29

övningar i övningsboken kap 7 + digitala övningar i

gracias.nu

 

kunna berätta/skriva om hur du ser ut och hur andra ser ut.

kap 8

Textboken s. 30-31

övningar i övningsboken kap 8 + digitala övningar i

gracias.nu

 

kunna ord och uttryck från palabras avsnittet kap 5-8

Textboken s. 88

Textboken s. 88

 

Lyssna och förstå texterna kap 5-8

gracias.nu

gracias.nu

 

Uppgifter

 • Checklista Gracias 8 + Skrivuppgift

 • Unidad 2 - Taluppgift "Yo"

 • Spanska 7 Unidad 2 Provvecka

 • Provvecka 2 lyssna och läsa

 • Planering kap 5 Gracias 7

 • Spanska 7 Unidad 2 Provvecka - Ord, grammatik och att skriva

 • Planering kap 7

 • Unidad 2 Tres personas famosas

 • Planering kapitel 5 Gracias 7 -pdf

 • Kapitel 8 Checklista

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: