Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internet, programmering och teknikens historia.

Skapad 2018-10-31 10:05 i Hamburgsundskolan Tanum
Internet, programmering och teknikens historia.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi kollar in vad som ligger bakom internet och tekniska prylar vi har runt omkring oss. Hur funkar det egentligen?

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Målet med teknikundervisningen är att du ska:

- Få förståelse för vad internet är och hur det fungerar.

- Få förståelse för hur man kan skicka och ta emot information på internet på ett säkert sätt.

- Se hur snabbt teknikutvecklingen sker - både historiskt och i nutid.

- Kunna beskriva vilka fördelar och nackdelar som finns med teknikutvecklingen. 

- Genomföra enkel programmering och skriva kod. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under cirka 4 veckor, vecka 46-49, arbetar vi med att lära oss mer om internet och tekniken som vi har överallt runt omkring oss. 

Vi ser på tekniken ur ett historiskt perspektiv genom att ta till oss fakta genom faktatexter och filmer och diskuterar utvecklingen i klassen och funderar över fördelar och nackdelar med den snabba utvecklingen. 

Vi jobbar med källkritik i svenskan och samtidigt ser vi hur man kan skicka och ta emot information på ett säkert sätt på internet i tekniken. 

Programmering är en naturlig del i att förstå grunden till teknikutvecklingen och vi arbetar praktiskt med programmeringsövningar med hjälp av microbit, och testar också på att skriva kod.

Vi avslutar arbetsområdet med ett teoretiskt test på det vi lärt oss under resans gång. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du bedöms under lektionerna utifrån din förmåga att:

- Förklara hur internet är uppbyggt och hur det fungerar. (Diskussioner och test)

- Förklara hur man kan skicka och ta emot information på ett säkert sätt på internet. (Diskussioner)

- Genomföra enkla programmerings- och kodnings-uppgifter rent praktiskt. (Praktisk programmering)

- Hur aktiv du är på lektionerna och deltar på ett sätt som för arbetet framåt. (Praktisk programmering)

- Beskriva hur tekniken utvecklats genom historien och fortfarande gör idag. (Diskussioner och test)

- Resonera om hur människor påverkas av teknikutvecklingen på olika sätt. (Diskussioner och test)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: