Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-samhällsorienterande ämnen

Skapad 2018-10-31 10:10 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Vi orienterar oss i närmiljön, gör enkla kartor på vår närmiljö . Helsingborgs kultur-och samhällsservice.
Grundsärskola 1 – 3 Samhällsorienterande ämnen
Att vara vänner med varandra. hur gör vi för att visa varandra respekt? Hur ska vi göra för att alla ska trivas i vår skola? Väder, väderkartan, väderstreck. Vattnets kretslopp i vädersammanhang. Sverige. Kartan, några städer. vi bekantar oss lite med de övriga nordiska länderna, deras språk och flaggor. Hur levde man förr i tiden.

Innehåll

Trelleborg och andra städer i Skåne. Världsdelar och skapelseteorier. Människor nu och då.

*V i kommer att bekanta några viktiga områden i Trelleborg men också andra orter i Skåne. Vi kommer att prata om vår planet, hur den skapades och lära oss om våra världsdelar. 

* Hur länge sedan är det du var liten? Hur var det att vara barn och vuxen för ungefär 100 år sedan? Vi kommer att prata om det, se på filmer och besöka Trelleborgs museum där vi kan se hur människor levde förr.

* Högtider under läsåret. När en svensk högtid närmar sig kommer vi att lära oss mer om varför vi firar och traditionerna kring högtiderna under skolåret.

*Att vara vänner med varandra, visa varandra respekt. Vi kommer att på olika sätt behandla regler och sätt att umgås med andra för att du och alla andra skall trivas i skolan. Skolråd och elevernas rättigheter och skyldigheter.

*Att ta hand om vår miljö. Vi lär oss att källsortera och förstå betydelsen av att vi tar hand om vår miljö

 

 

Målet med undervisningen

* ge eleven förutsättning att utveckla  kunskaper om geografiska förhållanden, platser . Utveckla rumsliga förhållanden och utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

* eleven skall också utveckla förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer, värden och arbetsrätt. Eleven ska också inse vikten av att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig

* Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I tidigare tidsepoker och i nutid.

 

Undervisningens innehåll

Vi lär oss mer om Trelleborg, övriga orter i Skåne genom att diskutera, se på film och jobba med olika arbetsuppgifter. vi kommer att besöka museer för att se och höra om hur barn och vuxna hade det för länge sedan. Tiderna är år, decennier och sekler. Vi arbetar med systerreligionerna och lär oss om olika högtider. Vi lär oss om vår planet, hur den skapades och om våra världsdelar.

Vi pratar om hur vi ska möta varandra i skolan, både i klassen och ute på rasterna. Vad finns det för regler för oss, barn och vuxna. Vi använder oss av film , bildmaterial och berättelser som vi kan diskutera.

 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-6
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-6
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6

Matriser

SO
So åk. 3

Trelleborgs historia
 • SO  1-6
 • SO  E 6
Du kan med stöd av bilder och pedagogs hjälp, berätta om några historiska platser/byggnader och händelser i Trelleborg.
Livet förr/nu i Trelleborg
 • SO  1-6
 • SO  E 6
Du kan med stöd av bilder och pedagogs hjälp,göra några jämförelser mellan förr och nu t. ex. klädsel, boende.

Några konstverk i Trelleborg.
 • Bl  1-6
Du känner igen några konstverk.
Jordens skapelse
Du kan med hjälp av bildstöd berätta hur jorden skapades utifrån någon av skapelseteorierna.
Systerreligioner
Du kan berätta vad religionerna heter.
Systerreligioner
Du kan berätta om någon högtid som firas inom någon av systerreligionerna.
Mänskliga rättigheter
Du kan berätta om någon av de rättigheter barn i världen har. Du känner till barnkonventionen.
Trelleborgs geografi
Du vet var på Sverige kartan, Europa kartan och världskartan som Trelleborg finns.
Skånes geografi
Du känner till några platser i Skåne och kan placera Skåne på Sverigekartan.
Våra världsdelar
Du vet att vi har sju världsdelar och du kan namnet ohc placeringen på tre av dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: