Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "JAG"

Skapad 2018-10-31 10:12 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Ett temaarbete om "JAG" som riktar sig till elever som läser ämnesområden i grundsärskolan
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Motorik Estetisk verksamhet Kommunikation
Vi kommer att arbeta med "JAG" och det som är viktigt för mig. Vem är jag, var bor jag, vilka ingår i min familj, vad tycker jag om mm. Arbeta med kroppsuppfattning och hygien på olika sätt.

Innehåll

Syfte: Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin självbild, träna sin förmåga att se likheter och olikheter med andra. Stärka självförtroendet och inse sina egna förmågor.

Vi kommer att:

Mitt namn, efternamn och gatuadress

ta porträttfoto

min familj, mitt hus - göra utflykter till allas hemadresser 

vad tycker jag om vad tycker jag inte om

vad gör mig glad vad gör mig ledsen/arg

hur vill jag bli bemött hur bemöter jag andra

när fyller jag år, hur gammal är jag

kroppsuppfattning och hygien

musik/sånger som handlar om jaget

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: