Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext SV/SVA åk2

Skapad 2018-10-31 10:17 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Faktatexter åk2
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer få lära dig mer om faktatexter. Du kommer få träna på hur en faktatext är uppbyggd, att söka information för att sedan skriva egna texter och öva på din läsförståelse av faktatexter.

Innehåll

Du ska utveckla förmågan att:

 • Läsa och förstå faktatexter
 • Veta vad en faktatext är och känna till språkliga drag
 • Söka information ur olika källor
 • Skriva faktatexter 

Undervisning och arbete

Vi kommer att arbeta efter cirkelmodellen för att tillsammans bygga upp och tillägna oss den kunskap vi behöver för att förstå en faktatext, plocka ut det viktiga samt till slut kunna skriva en faktatext på egen hand.

 • Vi söker fakta ur olika källor
 • Vi samtalar om källkritik
 • Vi läser och bearbetar olika faktatexter utifrån innehåll och uppbyggnad, både gemensamt och enskilt
 • Vi arbetar med ord och begrepp
 • Vi tränar på att plocka ut nyckelord
 • Vi arbetar med att känna igen språkliga drag, sorterar fakta och organiserar innehåll
 • Vi skriver skrivr faktatexter utifrån teman vi arbetar med på NO:n och SO:n, både gemensamt och enskilt

Bedömning

 • Delaktighet under det gemensamma arbetet med faktatexter
 • Känna till hur en faktatext är uppbyggd och hur fakta sorteras
 • Kunna söka information ur en angiven källa
 • Känna till ordet källkritik och vad det innebär
 • Kunna läsa en enkel faktatext med förståelse 
 • Kunna skriva en enkel faktatext på egen hand

 

 • Skriva med läslig handstil
 • Skriva meningar med punkt och stor bokstav
 • Stava vanliga eller givna ord korrekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: