👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig förmåga - åk 5

Skapad 2018-10-31 10:22 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Svenska
I ämnet svenska får du undervisning om hur du kan skriva olika typer av texter. Du tränar på att skriva både för hand och med digitalt verktyg.

Innehåll

Arbetssätt

Du kommer att skriva olika typer av texter och träna på att uttrycka dig i skrift genom olika skrivövningar. Du skriver både för hand och med hjälp av digitala verktyg. Vi går igenom hur olika typer av texter är uppbyggda. Du får träna på att ge och ta respons för att bearbeta texter. Du får också undervisning som rör stavning, skrivregler och grammatik. Alla elever har tillgång till böckerna Prima svenska och Klara svenskan. 

 

 

Bedömning

Det som bedöms är:

 

 • innehållet i dina texter (struktur i texterna, begripligt innehåll, variation i språket)

 

 • din förmåga att använda grundläggande regler för skiljetecken och stavning

 

 • din förmåga att skriva på olika sätt beroende på vad det är för typ av text 

 

 • din förmåga att använda gestaltande beskrivningar i berättande texter

 

 • din förmåga att välja ut fakta från ett avgränsat urval av källor och sammanställa en enkel faktatext

 

 • din förmåga att bearbeta texter utifrån respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skriva - åk 5

Rubrik 1

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Berättande text
Du kan skriva enkla berättande texter med inledning, handling och slut. Texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Beskrivande text
Du kan välja ut information från ett avgränsat urval av källor. Du kan sammanställa informationen i en enkel faktatext med enkla beskrivningar, egna formuleringar och några ämnesspecifika begrepp.
Argumenterande text
Du kan skriva en enkel argumenterande text där din åsikt och dina argument framgår.
Skiljetecken och språkriktighet
Du skriver fungerande och begripliga meningar med viss språklig variation. Du kan sätta ut skiljetecken och stor bokstav på rätt ställen.
Stavning
Du visar viss säkerhet när det gäller stavning.