Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2 Knappekulla

Skapad 2018-10-31 10:28 i Knappekullaskolan Lerum
Ett arbete där vi koncentrerar oss på förhållandet mellan solen, jorden och månen. Samt stjärnor och stjärnbilder.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Arbetsområde rymden i åk 2

Innehåll

Syfte

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Kunskapskrav

Se nedan

Konkreta mål

Du ska kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. 

Du ska kunna berätta vad en stjärna är.

Du ska kunna förklara hur universum kom till. 

Du ska kunna berätta om årstider och ge exempel på förändringar i naturen. 

Du ska kunna skriva en enkel faktatext.

Du ska kunna läsa enkla faktatexter.

Du ska kunna muntligt berätta om den planet du har valt

Du ska kunna lyssna på dina kamraters muntliga redovisningar. 

Nyckelbegrepp

 • Big Bang, solar, solsystem, jordvarv
 • Planeter, stjärnor, stjärnbilder, solvarv
 • månen, faser

 

Bedömning

 Du kommer att visa att du kan genom att 
- delta i resonemang i helklass
- resonera och arbeta i smågrupper
- svara på frågor i muntligt och skriftligt prov
- skriva olika typer av texter
- muntligt berätta

Arbetsätt

Vi startar med en völ över Rymden.
Vad eleverna vet /önskar lärar sig
Film
Läsa faktatexter
Läsförståelse
Läsa sagor och myter om stjärnbilder
Vi startar med stjärnbilder
Skriver egna texter
Forskar om planeter träna på att skriva faktatexter
Gruppuppgift där vi skapar egna planeter
Vi tillverkar rymdvarelser och raketer, stjärnbilder
Rymdsånger
Skapande bilder

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: