Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antik och nordisk mytologi

Skapad 2018-10-31 10:37 i Vasaskolan Ludvika
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
Grundskola 2 Bild Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
I alla tider har man berättat spännande historier. De ger ofta svar på frågor som människor funderar över. Sådana historier kallas för myter. De är ofta väldigt spännande!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Kunna namnge och berätta något om några gudar som människor i Norden trodde på under vikingatiden.
 • Veta lite om hur man levde under vikingatiden.
 • Kunna namnge och berätta något om några av antikens gudar.
 • Kunna söka information om någon gud.
 • Veta hur veckodagarna är kopplade till asagudarna.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du ska få läsa olika texter.
 • Du kommer att få se film.
 • Jobba med arbetsmaterial.
 • Du kommer att skriva egna texter om en utvald gud.
 • Bilduppgifter.

Vad som kommer att bedömas:

 • Kunna namnge och berätta något om någon gud som människor i Norden trodde på under vikingatiden.
 • Kunna namnge och berätta något om några av antikens gudar.
 • Söka information från någon källa till din text.
 • Ha kunskap om hur veckodagarna är kopplade till asagudarna.

Hur du får visa vad du kan:

 • I samtal med lärare eller klasskamrater.
 • I en redovisning av ditt arbete om guden inför klasskamraterna.
 • I de arbetsmaterial som vi jobbar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: