Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Starka flickor

Skapad 2018-10-31 10:37 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 4 Svenska
I detta arbetsområde fokuserar vi på läsningen i svenska. Vi kommer bland annat att träffa på tre starka flickor inom litteraturen.

Innehåll

Inledning

Under hela läsåret kommer vi att läsa och diskutera många olika texter. Jag kommer att högläsa Matilda av Roald Dahl och ni kommer sedan att få läsa "Som om jag inte fanns" av Kerstin Johansson och "Ronja Rövardotter" av Astrid Lindgren. Tillsammans kommer vi att samtala om texterna vi läser och ni kommer även på egen hand att få skriva om texterna. 

 

Förväntat resultat

Senast i slutet av arbetsområdet förväntas du kunna:

 • läsa med åtminstone visst flyt,
 • sammanfatta och kommentera texter vi läst,
 • berätta om budskap i texter vi läst samt
 • beskriva din upplevelse av läsningen.

 

Undervisning

För att du ska kunna lära dig allt detta kommer vi att lägga upp undervisningen på följande sätt:

Vi inleder läsåret med att arbeta med Lena Franzéns inferensträningsprogram. Då läser vi flera korta texter och pratar om hur man gör när man drar slutsatser av information som inte står direkt utskrivet i texter. Därefter kommer jag att högläsa boken Matilda av Roald Dahl för hela klassen. Efter varje kapitel kommer ni att få några uppgifter att svara på själva, skriftligt, men vi kommer även att diskutera uppgifterna i par/smågrupper och i helklass.

När boken är utläst kommer vi att arbeta i helklass med en modell för hur man kan skriva en bokanalys. Den kommer ni sedan att få använda er av på egen hand när ni skriver om böckerna "Som om jag inte fanns" av Kerstin Johansson och "Ronja Rövardotter" av Astrid Lindgren. Dessa två böcker kommer ni att få i läxa att läsa hemma. I skolan kommer vi då att arbeta med ett antal uppgifter kopplade till böckerna, såväl skriftligt på egen hand som muntligt i par/smågrupper/helklass.

Vi kommer även att arbeta med flera kortare texter av olika slag med tillhörande uppgifter. Ni kommer också att få prova på ett gammalt nationellt läsförståelseprov för årskurs 5. Under läsåret kommer ni slutligen även att ha en löpande läsläxa där ni själva väljer bok (förutom alltså då vi läser de två gemensamma böckerna).

 

Bedömning

 

För att jag ska kunna ta reda på vad du kan så kommer du att få ett antal bedömningsuppgifter under arbetsområdets gång.

 

Du kommer varje vecka att skriva läslogg där du svarar på uppgifter om böckerna vi läser gemensamt eller som du läser på egen hand. I bedömningen tittar jag då på att du förstår det du läst samt att du klarar av att sammanfatta och kommentera texterna.

 

Jag kommer att lyssna på dig när du läser högt för mig. Jag lyssnar då på om du klarar av att ta dig igenom en åldersanpassad text med visst flyt.

 

I samband med de gemensamt lästa böckerna kommer du att få skriva en bokanalys. Efter den första boken, Matilda, kommer vi gemensamt i helklass/smågrupper skriva och diskutera hur man kan skriva en bokanalys. Därefter kommer du att på egen hand att få skriva om "Som om jag inte fanns" samt "Ronja Rövardotter". I min bedömning tittar jag då på hur du sammanfattar handlingen, tolkar och skriver om budskap i böckerna samt hur du beskriver din egen upplevelse av läsningen.

 

Du kommer även att få göra ett gammalt nationellt prov i läsförståelse (för årskurs 5). När jag bedömer det tittar jag på hur du klarar av att hämta information från- och dra slutsatser av två korta texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Starka flickor

Rubrik 1

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter
Eleven kan läsa, sammanfatta och kommentera texter vi läst. Eleven kan även berätta om budskap i texterna som vi läst samt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: