Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia forna civilisationer 7b

Skapad 2018-10-31 10:47 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Forna civilisationer –antikens Grekland, Romarriket, Kina och kampen om världshaven. v. 45-3

Innehåll

Syfte: Du ska få utveckla dina kunskaper om historiska förhållanden och göra jämförelser mellan olika historiska tidsperioder. Ett annat syfte är att träna på de typiska SO-förmågor som återkommer i alla arbetsområden.

1.      Analysförmåga ( tex resonera kring varför Romarriket gick under eller analysera varför vi människor övergick från jägare och samlarsamhällen till att bli bofasta).

2.      Kommunikativ förmåga ( tex framföra och underbygga argument när vi samtalar och diskuterar om historia).

3.      Metakognitiv förmåga ( tex reflektera över demokratin under antiken i jämförelse med idag).

4.      Förmåga att hantera information ( tex att kunna utläsa information från olika historiska källor tex bilder på arkeologiska fynd).

5.      Begreppslig förmåga

Centralt innehåll

  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Arbetsgång och material

Vi jobbar med läroboken Utkik historia från Gleerups förlag sidorna 12-96 under alla veckor totalt, även de första veckorna på vårterminen.

Läxa varje vecka är att ligga i fas med det kapitel vi jobbat med. Se till att ha svarat på alla frågor som hör till kapitlen. Läs på varje vecka som en läxa inför provet v. 49. Läs och reparera de sidor som står i parentes efter veckans kapitelhänvisning. Provet är endast på antikens Grekland och Romarriket.

v. 45 Egyptierna och Mesopotamien ( sid. 10-27)

v. 46 Antikens Grekland ( sid. 29-35)

v.47  Antikens Grekland ( sid. 36-43)

v.48 Romarriket ( sid. 45-54)

v.49 Romarriket  sid. 55-61)+ prov 6/12 på Grekland och Rom sidorna 29-61

v. 50 Kina sid. (sid. 65-72)

v.1 Kina ( sid. 73-79)

v.2 Aztekerna (sid. 81-88)

v.3 kampen om haven, sjövägar ( sid. 89-97)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: