Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i slöjd åk 6

Skapad 2018-10-31 10:49 i Kvarnbackaskolan Stockholm Grundskolor
Inför varje termin gör vi slöjdlärare en uppdatering vad gäller säkerheten på slöjden! Varken vi lärare eller elever vill att det ska hända några olyckor. Det finns en del saker som man kan skada sig på om man inte är försiktig och använder redskap och maskiner på rätt sätt. I kursplanen står det att man ska slöjda på ett säkert och ändamålsenligt sätt och det påverkar ditt betyg! Bedömning Tänk på att ta det lugnt och använd följande saker till det du ska. Jag tänker främst på: Anpassad slöjd för att stärka elevens utveckling i slöjdämnet.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Bedömningsstöd i slöjd kan användas av både lärare och elever för att förtydliga och ge exempel på vad som kan vägas in i bedömningen och hur bedömningen kan gå till. I materialet finns matriser som ger exempel på elevprestationer på de olika nivåerna A, C och E. Dessa matriser kan man fylla i egna exempel som passar in på de lektioner och planeringar man själv har i slöjden. Bedömningsstödet kan med fördel användas som underlag vid studiedagar och vid sambedömning. Det kan också användas som underlag vid utvecklingssamtal och för att visa och motivera hur elevens kunskaper ligger till.

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Frillesåsskolan Slöjd, årskurs 4-6

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
E
C
A
Formge och framställa föremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
E
C
A
Idéutveckling
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp. Du gör en två- eller tredimensionell skiss.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulera och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Väljer tillvägagångssätt och motivera utifrån några miljöaspekter
Du ger enkla motiveringar till dina val
Du ger utvecklade motiveringar till dina val
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val

Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
E
C
A
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Förmågan att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck

 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremålens uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: