Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5

Skapad 2018-10-31 10:50 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Idrottsplanering fram till jullovet 2018

Innehåll

Syfte - Varför? 

Under veckorna 45-51 kommer vi att arbeta med:
 • Att anpassa rörelser i lekar, spel och idrotter.
 • Utveckla samarbetsförmåga genom att leka med andra i så väl bollspel som i lekar. 
 • Bollsporter och dess regler.
 • Förstå lekarnas regler.
 • Lekar i ute- och innemiljö.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid spel, lek och idrotter.
 • Diskussioner kring hälsa, livsstil, olika idrottsbegrepp samt olika träningsformer.
 • Isvett.
 • Förebyggande av skador och vikten med uppvärmning.
 • Planerande, genomförande och reflektioner av aktiviteter.

 

Centralt innehåll - Vad? 

 • Rörelse
 • Hälsa och livsstil
 • Friluftsliv och utevistelse 

RÖRELSE

 • Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel och idrott

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviter och träningsformer.
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Förebyggande av skador till exempel genom uppvärmning 
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSER
 • Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelser
 • Isvett, badvett och livräddning. 

 

Arbetssätt - Hur?

 

Tisdag 

Fredag 

45

Bollsport:

Handbollslekar

Bollsport:

4 hörns fotboll

46

Bollsport:

Triss

Stinkbomben 

47

Teori: Isvett 

Isvett i idrottshallen 

48

Uppstart uppvärmingstema

Egen uppvärmning

Grupp 1 och 2

49

Egen uppvärmning

Grupp 3 och 4 

Egen uppvärmning

Grupp 5 och 6 

50

Pedagogisk planering

Ingen idrott 

 

Julpyssel

Ingen idrott

51

Önskelektion 

Julavslutning 

 

Bedömning?

I bedömning ingår de kunskapskrav som finns i LGR11 för idrottsämnet. Bedömningen utgår ifrån uppgifter som är årskursanpassade.

Uppgifter

 • Idrott tema uppvärmning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: