Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Taluppfattning förskoleklass

Skapad 2018-10-31 10:54 i Kvarnbackaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Matematik
Vi arbetar lustfyllt och konkret för att befästa elevernas taluppfattning samt förmågan att kommunicera och använda matematiska begrepp.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

- koppla siffra/ antal

- talraden 0-20

- tallinjen

- talkamrater

- siffror och tal 

- ordningstal 

Matematiska begrepp till exempel;  udda, jämn, fler, färre, minst, störst, högre, lägre, 

Hur ska vi arbeta?

- gemensamma genomgångar

- lekar och övningar 

- matematiska spel 

- sång och dans 

- arbeta med konkreta material 

- samtala kring olika matematiska problem

- problemlösning 

- enskilt arbete 

- utomhuspedagogik

- film och skapande 

Vad ska du lära dig?

Se lärandematris nedan. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?
Vi ska:

- genomgångar 

- diskussioner och samtal 

- skriftliga uppgifter både enskilt och tillsammans 

- lek och rörelse

Matriser

Ma
Matematik Taluppfattning förskoleklass

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Kunskapskrav
Siffra/antal
Jag säger siffrornas namn och kan en till en principen upp till 10.
Jag säger siffrornas namn och ser direkt antalet som hör till upp till tio.
Jag säger siffrornas namn och ser direkt antalet som hör till samt skriver och formar siffrorna upp till tio.
Talraden
Jag lägger ut talraden 0-10. Jag upptäcker när en siffra saknas i talraden 0-10 och benämner vilken siffra som fattas.
Jag lägger ut eller skriver talraden 0-10. Jag upptäcker när en siffra saknas i talraden 0-10 och benämner vilken siffra som fattas. Jag benämner talens grannar inom talområdet 0-10, samt använder begreppen före och efter.
Jag skriver talraden 0-10. Jag upptäcker när en siffra saknas i talraden 0-10 och benämner vilken siffra som fattas. Jag benämner talens grannar inom talområdet 0-10, samt använder begreppen före och efter. Jag fortsätter talraden från ett bestämt tal och räknar bakåt eller framåt från talet.
Talkamrater
Jag delar upp talen 1-10, i två grupper, med hjälp av konkret material tillsammans med en kompis.
Jag delar upp talen 1-10, i två grupper, med hjälp av konkret material och förklara för en kompis hur jag tänkt.
Jag delar upp talen 1-10, i två grupper, med hjälp av konkret material. Jag förklarar för en kompis hur jag tänkt och ritar och förklarar på mattespråket.
Tallinjen
Jag sätter ut talen 0-10 på tallinjen.
Jag sätter ut talen 0-10 på tallinjen och hoppräknar framåt och bakåt på tallinjen.
Jag sätter ut talen 0-10 på tallinjen och hoppräknar framåt och bakåt på tallinjen. Jag sätter ut 0-10 på en tom tallinje.
Matematiska begrepp
Jag använder matematiska begrepp.
Jag beskriver matematiska mönster med hjälp av matematiska begrepp.
Jag motiverar och förklarar matematiska mönster med hjälp av matematiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: