Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädes-sömnad År 9

Skapad 2018-10-31 10:55 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Slöjd
Du ska skapa din alldeles egna pyjamas.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen:

De flesta kläder vi har hemma är sydda i bomullstyg. Nu kommer du att lära dig att sy upp två plagg till dig själv.

Förmågor som ska utvecklas enligt LGR 11:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll enligt LGR 11:

Centrala begrepp

 • Övervidd
 • Stussvidd
 • Bomullsflanell
 • Trådriktning
 • Mönsterdelar

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Delmål för att nå kunskapskraven: År 9 Klädessömnad

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål 5
Praktiskt arbete.
 • Sl
 • Sl
Du kommer att få möjlighet att utveckla en idé genom att skissa egna skisser.
Utifrån muntliga instruktioner lär du dig att mäta dina kroppsmått
Du kommer att lära dig att välja ut mönsterdelar .
Du kommer att lära dig att anpassa dina mönster till dina mått.
Du ska kunna framställa en pyjamas i två delar.
Teoretisk arbete
 • Sl
Du ska med handledning kunna förklara och utvärdera hur du följde din skiss till din färdiga produkt.
Du ska kunna förklara och använda begrepp såsom Övervidd Stussvidd Bomullsflanell Trådriktning Mönsterdelar
Du ska kunna analysera och värdera ditt arbete.

Sl
Aktiviteter för att nå delmålen År 9 Återbruk

Aktivitet - delmål 1
1.Du väljer ut och beställer tyg från katalogen( Sari skickar in ordern). 2. Du skissar i din bok hur du vill formge och färgsätta dina plagg.
Aktivitet - delmål 2
Du förbereder ditt arbete med hjälp av din arbetsbeskrivning genom att mäta ut över- och stussvidd och innerbenslängd..
Aktivitet - delmål 3
Du tittar på de olika mönsterdelarna i miniatyr och bestämmer dig för vilka delar du bör kalkera av och sedan klippa ut.
Aktivitet- delmål 4
1.På tyget mäter,och lägger du till sömsmån och fållar. 2. Du klipper ut tygdelarna.
Aktivitet- delmål 5
1.Du förbereder tyget genom att tvärnåla ihop delar samt sy ihop med symaskin. 2. Avslutningsvis pressar du dina plagg. 3. Inlämning
Teori
Du ska muntligt kunna förklara din arbetsgång när läraren frågar dig om det.
Vi pratar och diskuterar om dessa nya begrepp i storgrupp och vad man kan stöta på under arbetets gång.
Du ska kunna skriva en enkel utvärdering samt lägga in en bild utifrån instruktioner om ditt arbete där ord och uttryck från textil-slöjden används. Detta skickas till mig via V-klass.

Sl
År 9 Klädessömnad.

F
E
C
A
Praktisk
 • Sl
 • Sl
Har ännu ej uppnått kunskapskraven för E
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa ett klädesplagg av bomullsflanell utifrån skriftliga instruktioner. . I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa klädesplagg av bomullsflanell utifrån skriftliga instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa ett klädesplagg av bomullsflanell utifrån skriftliga instruktioner I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som leder framåt.
Teoretisk
 • Sl
Har ännu ej uppnått kunskapskraven för E
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvallitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: