Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden, Östersjöriket, Frihetstiden Gustavianska tiden och Karl Johanstiden och Sverige 1500-1900

Skapad 2018-10-31 11:00 i Kyrkskolan Flen
Planeringen behandlar det centrala innehållet "Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700 för årskurs sex vintern 2018.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska Historia
Vi börjar att arbeta med Gustav Vasa och hans söner, samt hur Sverige förändras under deras regeringstid. Vi fortsätter vårt arbete med att lära oss om stormaktstiden, reformationen och utbytet mellan Sverige och Östersjöriket i handel, språk och kultur. Sen blir det Frihetstiden när två partier bildas i riksdagen och människor är trötta på kungligt förtryck och kräver större frihet. Gustavianska tiden med revolutioner och möjligheten att fritt få uttrycka sina tankar och åsikter. Karl Johanstiden när Bernadotte blir kung i Sverige och vi går i Union med Norge.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Du kommer att få kunskap om:

 • Gustav Vasa, Kristian II, Martin Luther
 • Stockholms blodbad, Reformationen och Dackefejden samt orsaker och konsekvenser av dessa
 • Vad Gustav Vasa gjorde som kung som påverkar oss än idag
 • Hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid och jämföra med idag
 • Gustav II Adolf och drottning Kristina.
 • Det 30-åriga kriget och hur Sverige blev en stormakt.
 • Hur levnadsvillkoren såg ut under stormaktstiden och jämföra med idag.
 • Begreppen förändring, likhet och skillnad, orsak och konsekvens och källor. Vad de betyder samt hur de används.

Mål

När vi är klara med arbetsområdet ska du ha kunskap om:

 • Gustav Vasa och hans betydelse för Sverige
 • Martin Luther och reformationen
 • Hur det kunde vara att leva på 1500-talet
 • Vad stormaktstiden betyder
 • Varför Sverige blev en stormakt
 • Hur Sverige utvecklades under stormaktstiden
 • Vem Gustav II Adolf var och hans betydelse
 • Vem drottning Kristina var och hennes betydelse
 • Hur det kunde vara att leva under stormaktstiden

Undervisning

Ni kommer att:

 • ha föreläsningar
 • ha muntliga diskussioner
 • läsa högt ur läroboken och sammanfatta det ni läst
 • skriva egna sammanfattande texter
 • se Powerpoint-presentationer
 • titta på olika TV-program 
 • göra teater på hur Vasa rymde

Bedömning

Du kan:

 • redovisa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
 • föra enkla resonemang om orsak och konsekvenser av historiska skeenden
 • se enkla samband mellan historiska tidsperioder
 • föra enkla resonemang om skillnader och likheter mellan historiska händelser och tidsperioder och vår egen tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6

Matriser

Hi Sv SvA
Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700

Sveriges historia från cirka 1500–1895

E
C
A
KUNSKAPER/FÄRDIGHETER
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-1900-talet: - Nordens och Östersjöområdets handel m m. - Sveriges framväxt. - Det svenska Östersjöriket. - Reformationen -Frihetstiden -Gustaviansk tid -Karl Johanstiden - Gustav Vasa - Karl XI - Karl XII - Ulrika Eleonora - Fredrik I -Hattar och mössor -Carl von Linnè - Cristopher Polhem -Eva Ekeblad -Anders Celsius -Gustav III -Gustav IV Adolf -Karl XIII -Jean Baptiste Bernadotte
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-1900-talet: - Nordens och Östersjöområdets handel m m. - Sveriges framväxt. - Det svenska Östersjöriket. - Reformationen -Frihetstiden -Gustaviansk tid -Karl Johanstiden - Gustav Vasa - Karl XI - Karl XII - Ulrika Eleonora - Fredrik I -Hattar och mössor -Carl von Linnè - Cristopher Polhem -Eva Ekeblad -Anders Celsius -Gustav III -Gustav IV Adolf -Karl XIII -Jean Baptiste Bernadotte
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-1900-talet: - Nordens och Östersjöområdets handel m m. - Sveriges framväxt. - Det svenska Östersjöriket. - Reformationen -Frihetstiden -Gustaviansk tid -Karl Johanstiden - Gustav Vasa - Karl XI - Karl XII - Ulrika Eleonora - Fredrik I -Hattar och mössor -Carl von Linnè - Cristopher Polhem -Eva Ekeblad -Anders Celsius -Gustav III -Gustav IV Adolf -Karl XIII -Jean Baptiste Bernadotte
RESONEMANG:
* Orsaker till samhällsförändringar * Orsaker till människors levnadsvillkor. * Konsekvenser av samhällsförändringar * Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under: - Vasatiden - Stormaktstiden/ Östersjöriket -Frihetstiden -Gustaviansk tid -Karl Johanstiden
Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under: - Vasatiden - Stormaktstiden/ Östersjöriket -Frihetstiden -Gustaviansk tid -Karl Johanstiden
Kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under. - Vasatiden - Stormaktstiden/ Östersjöriket -Frihetstiden -Gustaviansk tid -Karl Johanstiden
JÄMFÖRA:
Jämförelser: - Likheter och - Skillnader mellan - Vasatiden - Stormaktstiden/ Östersjöriket -Frihetstiden -Gustaviansk tid -Karl Johanstiden - För- och - Nackdelar mellan - Vasatiden - Stormaktstiden/ Östersjöriket -Frihetstiden -Gustaviansk tid -Karl Johanstiden då- och nutid.
Kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara man/kvinna/barn?)
Kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara man/kvinna/barn?)
Kunna beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara man/kvinna/barn?)
SLUTSATSER
- Hur var det att vara man/kvinna/barn under de olika perioderna? Om man tittar på olika brev/dokument.
Använda historiskt källmaterial (brev och andra dokument) för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
-
-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: