Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2018-10-31 11:04 i Stora Högaskolan Stenungsund
Ett tema som handlar om att jämföra hur vi lever i dag med hur det var att leva på forntiden.
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
Nu kommer du att få bekanta dig med de olika tidsåldrarna stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt. Klä dig varmt för nu reser vi tillbaka till istiden.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer från Lgr 11

Syfte och centralt innehåll

Konkretisering av målen

Du ska:

 - kunna delta i samtal, återberätta och skriva egna enkla texter utifrån skönlitteratur, filmer, faktatexter och egna tankar

 - få förståelse för vad en tidslinje visar.

- reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden.

- kunna berätta något om jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

.

Undervisning

Under det här temat kommer du genom film, litteratur, informationssökning på internet, diskussioner och genomgångar få lära dig mer om hur det var att leva på forntiden för att kunna se skillnader och likheter med vår tid. I din arbetsbok kommer du att dokumentera det som du lär dig om livets uppkomst, dinosaurier, istiden och forntiden, dina jämförelser och dina reflektioner. Du kommer att skriva både för hand och på dator samt dokumentera dina arbeten. Du kommer att få möjlighet att arbeta i grupp, par och enskilt. Du kommer att tillsammans med klasskompisar tillverka olika föremål med inspiration från de olika tidsåldrarna, samt visa upp detta genom en utställning.

Bedömning

Din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva på forntiden 

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

- använda tidslinjer och olika tidsbegrepp

- skriva olika typer av texter så som faktatexter, reflektioner, sammanfattningar och berättelser 

- arbeta självständigt och i grupp 

- förmågan att följa muntliga och skriftliga instruktioner 

  Dina insatser på lektionerna kommer att ligga till grund för bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: