Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff D ht2018

Skapad 2018-10-31 11:06 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Åk 9 ht 2018
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi utgår från textboken och arbetsboken Good Stuff Gold D. Till boken finns även en webb del där du kan logga in och lyssna på alla texter och göra massor av bra övningar.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Koppla enbart till Lgr 11.

Centralt innehåll - arbetsområde:

Koppla enbart till Lgr 11.

Arbetssätt - undervisningen:

Texter,övningar och glosor/meningar gås igenom varje vecka.  På slutet av kapitlen gör vi läxförhör ( homework test). Vi ska också jobba med materialet från gamla NP.

Term plan 9A & 9B                                 Autumn 2018

 

Week

Lesson 1

Lesson 2

Homework

 

 

 

 

34

Introduction , New Books, plan, etc.

 

Don´t Do This in TB p. 54-55

WB 47-51

 

 

35

Practise Listening  NT

 

Homework test 1

Don´t Do This in

WB 47-51

Don´t Do This in TB p. 54-55

WB 47-51

 

36

Fear of Abroad TB 56-57

WB 51-52

Homework Test 1 or 2

Exchanging lives  TB p 58-60 WB 53-54

Fear of Abroad TB 56-60

WB 51-52

37

Speaking/Writing practice

 

Homework Test 2 or 3

Writing- explain and describe

Exchanging lives  TB p 58-60 WB 53-54

38

Assessment of a National Test

oral part Use phrases on p 113 in WB

Guidelines Group work

 

Khasa from Mongolia TB 48-50

WB 44-45 (A-D2)

Practise Speaking NT

3 par x 15 min

 

39

Khasa from Mongolia TB 48-50

WB 44-45 (A-D2)

Practise Speaking NT

3 par x 15 min

Practise Speaking NT

2 par/grupp x 15 min

Homework test 4

 

Khasa from Mongolia TB 48-49

WB 44-45

40

The Fur Jacket TB p 24-25 WB 23-25 (A-D)

Writing

Argumentative essay – speaking practice WB p25 ex. F

 

41

Writing

Argumentative essay

 

 

 

42

Reading Comprehension and Vocabulary Test

Reading Comprehension and Vocabulary Test

 

43

Movie

Movie

 

45

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Text

Kommentar

Läxa

46

Book Project

Book Project

Reading

47

Book Project

Book Project

Reading

48

Book Project

Book Project presentation

presentation

49

Presentations

 

 

50

English Speaking Countries

English Speaking Countries

 

51

English Speaking Countries

English Speaking Countries

 

Bedömning och kunskapskrav:

 • Koppla även här till Lgr11.

*

*

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
F
E
C
A
Vad du förstår när du lyssnar
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Vad du förstår när du läser
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Hur du visar vad du förstått
Du visar din förståelse genom att... - översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att... - välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hur du arbetar
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du... - välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du... - i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du... - i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Vad du väljer och hur du använder det
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt... - med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt... - på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt... - på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på
F
E
C
A
Hur du uttrycker dig
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur du varierar dig och blir tydlig
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra... - enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra... - välgrundade förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra... - välgrundade förbättringar av dina egna framställningar.

Interaktion

- hur man behandlar språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation
F
E
C
A
Hur du uttrycker dig
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig... - enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig... - tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig... - tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur du löser problem
Du kan välja och använda dig av... - i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av... - fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av... - väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Hur du diskuterar och jämför med egna erfarenheter
Du kan diskutera... - översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra... - enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan diskutera... - utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra... - välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan diskutera... - utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan göra... - välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: