👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmning

Skapad 2018-10-31 11:38 i Frejagymnasiet Mölndal - Utbildningsförvaltningen
filmning i särskolan
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI Estetisk verksamhet, ESE
Varför skall vi filma nu ?

Innehåll

Vi  har som strävansmål att göra egna återkommande program Vi har som avsikt att filma våra elevers tolkningar av olika nyhetssändningar. Vilka nyheter tycker vi är viktiga och vilka nyheter vill vi förmedla till våra kamrater i de andra klasserna. - För det är det som är målet. Att kunna visa en nyhetssändning för den övriga skolan. 

Målet ligger långt bort men vi har en riktning. Eleverna börjar bli mer bekväma med att filma. Däremot har vi stora problem med att de endast visar vaga önskningar att agera i filmen. De vill helt enkelt inte vara med. I nuläget har vi ändå lyckats med att eleverna ändå är glada och nöjda när de ser sej själva på film. vi bygger sakteliga på detta. Vi tar därför med filmkameran på alla möjliga ställen. För att komma över rädslan att förevigas med filmen lovar vi dock att vi vanligtvis raderar filmen efter klassen har tagit del av filmen. Detta är viktigt, så att vi inte tappar elevernas förtroende. Andra filmer sparar vi, men då har alla elever godkänt det- för - trots allt är det roligt att se sej själv på film.

Vi har dock fått radera ett par guldkorn, men det är överenkommelsen vi har. Allt eftersom hoppas vi att eleverna blir mer bekväma i filmandet.

Det är inte konstigt att vissa elever är mer rädda än andra, då det även upplevs som skrämmande att se världen utspela sej i okularet. samma problem hade vi tidigare med att titta i en kikare. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • 2) Förmåga att kommunicera om aktuella samhällsfrågor.
  INI
 • 3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.
  INI
 • Centralt innehåll
 • Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.
  ESE  -
 • Fotografering och filmande. Digitalt skapande, till exempel med digitala ritprogram. Bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.
  ESE  -
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
  ESE  -
 • Sveriges politiska system med partier och val.
  INI  -
 • Samhällsfunktioner, till exempel Försäkringskassan, polisen samt hälso- och sjukvården.
  INI  -
 • Metoder för att söka information om och få kontakt med olika verksamheter i samhället.
  INI  -
 • Mediekommunikation, till exempel tidningar och sociala medier. Reklamens påverkan på människors levnadsvanor och köpbeslut.
  INI  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
  INI  E