Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knektens grön flagg plan

Skapad 2018-10-31 11:41 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi har valt ut tre utvecklingsområden: Mat, relationer och kroppen. Dessa ska vi arbeta med höstterminen 2018-vårterminen 2019.

Innehåll

Mat

 

VAD ska utvecklingsområdet handla om,

~VARFÖR ska vi undervisa om det,

Vi vill arbeta med utvecklingsområdet mat i fokusområdet livsstil och hälsa för att väcka nyfikenhet och lust till att våga prova grönsaker och olika maträtter. Vi vill också att barnen får större inblick i varför det är viktigt att inte ta mer mat än man orkar äta upp.

Vi vill också att barnen får veta varför det är nyttigare att äta grönsaker än kött. När barnen är med i köket så utvecklar de tillit till sin egen förmåga.

 

~HUR kommer vi att arbeta med det (pedagogiska metoder),

~DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -hur kommer barnen/eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Vi varierar mellan att servera grönsaker och frukt vid samlingen.

Varannan vecka introduceras en ny grönsak som barnen får uppleva med alla sina sinnen.

I samband med detta pratar vi med barnen om varför det är bättre att äta mer grönsaker och mindre kött.

Vi odlar grönsaker tillsammans med barnen.

Vi pratar med barnen om vad som ska slängas i gröna påsen och vad som händer med det som kastas i den.

Vi pratar med barnen vid matsituationen om att man tar lite mat åt gången för att minska matsvinnet.

Två barn per avdelning ska vara med i köket en gång i veckan och förbereda mellanmålet och hjälpa till att baka.

Barnen  ska få vara med i ett demokratiskt val och rösta fram en dags lunch per termin.

En gång per termin ska ett barn per avdelning vara med på ett matråd samt ett Grön flaggråd.

 

~HÅLLBAR UTVECKLING -på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle. (ekonomisk, ekologiskt, socialt)

När barnen tar bara den maten de äter upp behöver förskolan beställa mindre mat  och matsvinnet minskar.

Om barnen äter mer grönsaker och mindre kött blir det bättre för klimatet och den egna hälsan.

Genom att barnen får vara med i köket, genomföra demokratiska val och delta vid matråd samt Grön flaggråd så ger vi barnen möjlighet att utvecklas till trygga och ansvarsfulla individer.

 

Relationer

VAD ska utvecklingsområdet handla om,

~VARFÖR ska vi undervisa om det,

Vi vill arbeta med utvecklingsområdet relationer, i fokusområdet livsstil och hälsa, för att öka trivseln för barn och pedagoger. Vi vill utveckla barnens förståelse för att familjer kan se olika ut.

 

~HUR kommer vi att arbeta med det (pedagogiska metoder),

~DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -hur kommer barnen/eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

Vi ska arbeta med olika kompismaterial för att ge barnen verktyg till hur man är en bra kompis.

Vi ska också köpa in samt låna böcker med olika familjekonstellationer.

Varje avdelning ser till att böcker med varierande familjekonstellationer finns att läsa och att samtal kring detta förs.

På en personalkonferens kommer vi att diskutera hur vi bemöter olika familjekonstellationer och våra egna värderingar kring det.

 

~HÅLLBAR UTVECKLING -på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle. (ekonomisk, ekologiskt, socialt)

Genom dessa aktiviteter bidrar vi till ett öppnare samhälle där man accepterar varandras olikheter och där alla tillåts vara den man vill vara.

Kroppen

VAD ska utvecklingsområdet handla om,

~VARFÖR ska vi undervisa om det,

 

Vi vill arbeta med utvecklingsområdet kroppen, i fokusområdet livsstil och hälsa, för att öka barnens välbefinnande. Vi vill också att barnen utvecklar förståelse för vad vi behöver vår kropp till och hur vi kan ta hand om kroppen på bästa sätt. Vi vill att barnen ska känna att de får se ut precis som de vill.

 

~HUR kommer vi att arbeta med det (pedagogiska metoder),

~DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -hur kommer barnen/eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet?

 

Vi inleder ett samarbete med Folktandvården för att förbättra barnens munhälsa. Alla barn får borsta sina tänder efter lunchen varje dag.

Vi kommer att använda oss av olika rörelseaktiviteter anpassade efter barnens ålder och behov.

Vid samlingar kommer vi att prata om varför det är viktigt att röra på sig men också hur viktigt återhämtning är. Vi kommer att prata om kroppens uppbyggnad.

Vi vill belysa hur viktigt det är att viktigt med kroppskontakt genom t.ex. kramar men

vi vill även att stopp-min kropp är ett begrepp som barnen vet att de har rätt att använda.  

 

~HÅLLBAR UTVECKLING -på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle. (ekonomisk, ekologiskt, socialt)

 

Vi bidrar till att minska kroppshetsen, och ökar barnens förståelse för betydelsen av att hålla sin kropp frisk och stark.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: