👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LIFE IN THE USA

Skapad 2018-10-31 11:47 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 8 Engelska
Inom detta arbetsområde ska vi lära oss mer om det stora landet i väst: USA. Ni jobbar i grupp och presenterar fakta om en eller flera stater.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Söka, värdera och använda fakta från olika medier i egen produktion: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning - vad och hur

Muntlig presentation med bildstöd och fakta om en eller flera stater. Ni producerar även varsitt faktablad som lämnas in för bedömning av skriftlig förmåga. Skriftlig produktion och muntligt framförande av er alldeles egna spökhistoria

Undervisning och arbetsformer

Vi startar upp gemensamt med att titta på en video om USA:s stater, sen ser vi hur många ni kommer ihåg! Därefter blir det olika videor och kahooter samt textläsning i digilär (realia: Life in the USA, New York, Halloween). Inom arbetsområdet ingår även några olika "typiskt amerikanska traditioner" så som Halloween och i och med detta skriver ni varsin kort spökhistoria som ni läser upp för klassen. Ni kommer sedan att jobba i grupper om ca 3-4 elever: varje grupp får en eller flera stater att presentera med valfritt bildstöd eller film. Innehållet i presentationerna, dvs vilken typ av fakta som ni ska ta reda på, bestämmer vi tillsammans.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9