Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Specialpedagogik 1

Skapad 2018-10-31 11:51 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Specialpedagogik

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
 • Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
 • Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
 • Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.
 • Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.
 • Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Uppgifter

 • Diskussionsuppgift Specialpedagogik

 • Fördjupning Specialpedagogik Sista

 • Diskussionsuppgift Specialpedagogik

 • Diskussionsuppgift Specialpedagogik

 • Fördjupningsuppgift Specialpedagogik Sista

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: